ประเทศ, เมือง, สถานที่ท่องเที่ยว

ไปเที่ยวที่ไหนดี?


ทัวร์พม่า (20)

TKORG-RGN001-DD ทัวร์พม่า MYANMAR 1 DAY


มี.ค.
2,992 ฿
3
2,992 ฿
4
2,992 ฿
5
2,992 ฿
10
2,992 ฿
11
2,992 ฿
12
2,992 ฿
17
2,992 ฿
18
2,992 ฿
19
2,992 ฿
24
2,992 ฿
25
2,992 ฿
26
3,553 ฿
27
ดูทั้งหมด
1 วัน
฿2,992

TKFT-RGN FD08X-FD ทัวร์พม่า เที่ยวฟิน พม่า ย่างกุ้ง เติมบุญ ทันใจ(MAR)


มี.ค.
3,099 ฿
2
2,999 ฿
3
2,999 ฿
4
3,999 ฿
9
3,999 ฿
10
3,999 ฿
11
3,999 ฿
12
3,999 ฿
16
3,999 ฿
17
3,499 ฿
19
3,499 ฿
23
3,499 ฿
24
3,499 ฿
25
2,999 ฿
26
3,999 ฿
30
3,499 ฿
31
ดูทั้งหมด
1 วัน
฿2,999

TKSMD-MMR01-8M ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม 2D1N


มี.ค.
7,900 ฿
7-8
7,900 ฿
14-15
7,900 ฿
21-22
7,900 ฿
28-29
เม.ย.
8,900 ฿
3-4
8,900 ฿
4-5
8,900 ฿
5-6
10,900 ฿
10-11
10,900 ฿
11-12
10,900 ฿
12-13
10,900 ฿
13-14
10,900 ฿
14-15
8,900 ฿
18-19
8,900 ฿
25-26
พ.ค.
8,900 ฿
1-2
8,900 ฿
2-3
8,900 ฿
3-4
8,900 ฿
4-5
8,900 ฿
5-6
8,900 ฿
9-10
8,900 ฿
16-17
8,900 ฿
23-24
8,900 ฿
30-31
มิ.ย.
7,900 ฿
6-7
7,900 ฿
13-14
7,900 ฿
20-21
7,900 ฿
27-28
ก.ค.
8,900 ฿
3-4
8,900 ฿
4-5
8,900 ฿
5-6
8,900 ฿
6-7
7,900 ฿
11-12
7,900 ฿
18-19
7,900 ฿
25-26
ส.ค.
7,900 ฿
1-2
7,900 ฿
6-7
7,900 ฿
8-9
7,900 ฿
15-16
7,900 ฿
22-23
7,900 ฿
29-30
ก.ย.
7,900 ฿
5-6
7,900 ฿
12-13
7,900 ฿
19-20
7,900 ฿
26-27
ดูทั้งหมด
2 วัน 1 คืน
฿7,900

TKZE-ZRGN11-FD ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน [เลสโก มหาเจดีย์ทอง] 3 วัน 2 คืน


มี.ค.
10,999 ฿
12-14
เม.ย.
10,999 ฿
1-3
10,999 ฿
2-4
10,999 ฿
22-24
10,999 ฿
23-25
10,999 ฿
29-1
พ.ค.
10,999 ฿
7-9
10,999 ฿
14-16
8,999 ฿
21-23
8,999 ฿
28-30
ดูทั้งหมด
3 วัน 2 คืน
฿8,999

TKZE-ZRGN01-FD ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน [เลทส์โก สายบุญ] 3 วัน 2 คืน


มิ.ย.
9,999 ฿
5-7
9,999 ฿
6-8
8,999 ฿
11-13
9,999 ฿
12-14
9,999 ฿
13-15
9,999 ฿
19-21
9,999 ฿
20-22
9,999 ฿
26-28
9,999 ฿
27-29
ก.ค.
12,999 ฿
4-6
10,999 ฿
5-7
9,999 ฿
10-12
9,999 ฿
11-13
9,999 ฿
17-19
8,999 ฿
18-20
9,999 ฿
24-26
ส.ค.
9,999 ฿
1-3
9,999 ฿
7-9
9,999 ฿
8-10
9,999 ฿
14-16
8,999 ฿
15-17
9,999 ฿
21-23
9,999 ฿
22-24
9,999 ฿
28-30
9,999 ฿
29-31
ดูทั้งหมด
3 วัน 2 คืน
฿8,999

TKZE-ZRGN02-8M ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน [เลทส์โก โอบบุญ] 3 วัน 2 คืน


เม.ย.
12,999 ฿
4-6
8,999 ฿
17-19
10,999 ฿
24-26
พ.ค.
12,999 ฿
1-3
10,999 ฿
3-5
9,999 ฿
8-10
9,999 ฿
15-17
8,999 ฿
23-25
9,999 ฿
30-1
มิ.ย.
9,999 ฿
6-8
9,999 ฿
12-14
8,999 ฿
13-15
9,999 ฿
20-22
9,999 ฿
26-28
ก.ค.
12,999 ฿
4-6
9,999 ฿
11-13
8,999 ฿
18-20
10,999 ฿
26-28
ส.ค.
9,999 ฿
7-9
8,999 ฿
15-17
9,999 ฿
21-23
9,999 ฿
28-30
ก.ย.
9,999 ฿
4-6
9,999 ฿
5-7
9,999 ฿
11-13
8,999 ฿
12-14
9,999 ฿
12-14
9,999 ฿
18-20
9,999 ฿
19-21
9,999 ฿
25-27
9,999 ฿
26-28
ดูทั้งหมด
3 วัน 2 คืน
฿8,999

TKIJ-WE201-WE ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 3วัน2คืน


ก.พ.
11,888 ฿
21-23
11,888 ฿
28-1
11,888 ฿
29-2
มี.ค.
11,888 ฿
6-8
11,888 ฿
7-9
11,888 ฿
13-15
11,888 ฿
14-16
11,888 ฿
20-22
11,888 ฿
21-23
ดูทั้งหมด
3 วัน 2 คืน
฿11,888

TKCU-01-8M ทัวร์พม่า EASY MYANMAR อิ่มบุญ 3 วัน 2 คืน


ก.พ.
11,900 ฿
23-25
12,900 ฿
27-29
มี.ค.
11,900 ฿
5-7
11,900 ฿
8-10
11,900 ฿
19-21
11,900 ฿
22-24
11,900 ฿
29-31
ดูทั้งหมด
3 วัน 2 คืน
฿11,900

TKZE-ZMDL04-PG ทัวร์มัณฑะเลย์ พุกาม สกายน์ [เลทส์โก ทะเลเจดีย์] 3 วัน 2 คืน


เม.ย.
12,999 ฿
24-26
พ.ค.
14,999 ฿
4-6
12,999 ฿
8-10
12,999 ฿
15-17
มิ.ย.
11,999 ฿
12-14
12,999 ฿
19-21
12,999 ฿
26-28
ก.ค.
14,999 ฿
4-6
11,999 ฿
10-12
12,999 ฿
17-19
12,999 ฿
24-26
12,999 ฿
31-2
ส.ค.
12,999 ฿
7-9
12,999 ฿
14-16
12,999 ฿
21-23
12,999 ฿
28-30
ก.ย.
12,999 ฿
4-6
12,999 ฿
11-13
12,999 ฿
18-20
12,999 ฿
25-27
ต.ค.
13,999 ฿
2-4
13,999 ฿
9-11
13,999 ฿
16-18
15,999 ฿
23-25
13,999 ฿
30-1
พ.ย.
13,999 ฿
6-8
13,999 ฿
13-15
ดูทั้งหมด
3 วัน 2 คืน
฿11,999

TKZE-ZMDL05-PG ทัวร์มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน [เลทส์โก บุหลันดั้นเมฆ EP.2] 4 วัน 3 คืน


มี.ค.
14,999 ฿
12-15
14,999 ฿
26-29
เม.ย.
14,999 ฿
24-27
16,999 ฿
30-3
พ.ค.
14,999 ฿
7-10
14,999 ฿
14-17
14,999 ฿
21-24
14,999 ฿
28-31
14,999 ฿
29-1
มิ.ย.
12,999 ฿
5-8
13,999 ฿
12-15
13,999 ฿
19-22
14,999 ฿
26-29
ก.ค.
16,999 ฿
3-6
12,999 ฿
9-12
13,999 ฿
17-20
13,999 ฿
23-26
13,999 ฿
31-3
ส.ค.
14,999 ฿
21-24
ก.ย.
14,999 ฿
4-7
14,999 ฿
18-21
14,999 ฿
25-28
ต.ค.
15,999 ฿
8-11
15,999 ฿
9-12
15,999 ฿
15-18
15,999 ฿
16-19
16,999 ฿
23-26
15,999 ฿
29-1
15,999 ฿
30-2
พ.ย.
15,999 ฿
5-8
15,999 ฿
6-9
15,999 ฿
12-15
15,999 ฿
13-16
ดูทั้งหมด
4 วัน 3 คืน
฿12,999